Sök
  • Tro, hopp & sfi
  • av Eva Thors Rudvall
Sök Meny

Tro, hopp & sfi – en didaktisk dagbok för alfabet­iseringslärare – är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan.

Bokens syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och till­försikt.

”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana. Klassen består dessutom regelmässigt av kursdeltagare från flera olika länder, som därmed också saknar ett gemensamt språk. Därtill är det kontinuerligt intag, elevkonstell­ationen förändras så gott som varje månad. […] Kursdel­tagarnas familje­situation kan vara kaotisk.

På en termin lär de sig ändå att läsa och skriva och samlar på sig ett svenskt basordförråd, tillräckligt för att presentera sig själva på svenska och fylla i sina personuppgifter på en enkel blankett.

Ibland tänker jag att andra skolformer skulle kunna ha något att lära av sfi!”

Eva Thors Rudvall har varit verksam som sfi-lärare i tre decennier, mestadels för elever på spår 1. Hennes strävan är att ge alla nya svenskar tillgång till det språk som är nyckeln till både arbetsmark­naden och det demokratiska samtalet. Och att stärka de lärare som ska göra detta möjligt.

Lyssna och se på författaren när hon läser ett stycke ur boken på sin Youtube-kanal Fröken Sfi:

Tro, hopp & sfi